Privacy verklaring

Deze website wordt geƫxploiteerd door 2sexdating.nl. Persoonlijke gegevens van gebruikers van 2sexdating.nl -producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. 2sexdating.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De eventueel door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van 2sexdating.nl te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Beveiliging gegevens: 2sexdating.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij verwerken de door u ingevulde gegevens om u te informeren over producten en diensten van 2sexdating.nl. Uw persoonlijke gegevens zullen beschermd en vertrouwelijk behandeld worden.

Gebruik van cookies
2sexdating.nl kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Persoonlijk
Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer 2sexdating.nl vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan 2sexdating.nl het account beƫindigen of opschorten.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker 2sexdating.nl direct op de hoogte brengen.

Marketing
Door als gebruiker je persoonsgegevens mee te delen aan 2sexdating.nl geef je uitdrukkelijk toestemming aan 2sexdating.nl om deze gegevens te verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:
1. Het vermakelijken van gebruik van diensten geleverd door 2sexdating.nl
2. Het verzenden van nieuwsbrieven en SMS berichten
3. Het opstellen van gebruikersprofielen.

Gegevens van andere gebruikers
Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover u via Website beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens u via Website beschikt. U verklaart geen 'junkmail', 'spam', kettingbrieven, 'mailings' of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.

Wijzigingen
2sexdating.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.